Zaměstnanci

Úsek předsedy

Číslo dveří Pracovník Telefon E-mail
206 Ing. Drahomír Hlaváč Předseda představenstva 572 419 910
736 480 035
hlavac@sbdslovacko.cz
208 Helena Chmelařová Sekretariát
Podatelna, poštovní odd.
572 419 929 chmelarova@sbdslovacko.cz
204 Gabriela Hrušková Převody bytů do vlastnictví 572 419 928
736 480 033
hruskova@sbdslovacko.cz
210 JUDr. Andrea Petrželová Právní oddělení 572 419 933
702 006 365
petrzelova@sbdslovacko.cz
209 Andrea Kolářová Bytové oddělení 572 419 923
739 578 400
kolarova@sbdslovacko.cz
106 Věra Kijonková Energie pro bytové domy, správa PC 572 419 913
778 477 951
kijonkova@sbdslovacko.cz

Ekonomický úsek

Číslo dveří Pracovník Telefon E-mail
211 Bc. Lenka Máčalová Tomešková BA Vedoucí úseku 572 419 955
736 484 808
macalova@sbdslovacko.cz
213 Dagmar Keglerová Účetní 572 419 939
724 701 035
keglerova@sbdslovacko.cz
216 Alena Gorošová Vedoucí účetní 572 419 934 gorosova@sbdslovacko.cz
215 Účetní SVJ 572 419 936
770 195 029
215 Ing. Petr Koudela Účetní SVJ 572 419 932
770 195 029
koudela@sbdslovacko.cz
203 Sylva Kaňovská Účetní SVJ 572 419 931
606 787 091
kanovska@sbdslovacko.cz
203 Bc. Jana Lapčíková DiS. Účetní SVJ 572 419 935
606 787 091
lapcikova@sbdslovacko.cz
111 Jaroslava Juříková DiS. Oddělení nájmu 572 419 924
736 480 037
jurikova@sbdslovacko.cz
111 Michaela Nygrýnová Oddělení nájmu 572 419 925
736 480 037
nygrynova@sbdslovacko.cz
103 Emílie Kučerová Pokladní, mzdová účtárna 572 419 927
778 477 950
kucerova@sbdslovacko.cz

Technický úsek

Číslo dveří Pracovník Telefon E-mail
109 Martin Čech vedoucí úseku
572 419 959
601 562 707
cech@sbdslovacko.cz
110 Pavlína Gabrielová Referentka technického úseku,
Stavební úpravy v bytech, Revize
572 419 919
736 485 131
gabrielova@sbdslovacko.cz
104 Roman Marčák Stavební technik 572 419 916
731 204 585
marcak@sbdslovacko.cz
112 Hana Frolková Dispečerka údržby 572 419 947
736 480 036
frolkova@sbdslovacko.cz