Organizačně-právní oblast

Co nabízíme

  • Převod družstevního podílu
  • Změna v evidenci – vlastníci
  • Podnájem družstevního bytu
  • Nebydlící členové družstva
  • Převody bytů do osobního vlastnictví
  • Součinnost při  vymáhání pohledávek od neplatičů
  • Poradenství v oblasti ekonomických, technických a právních problémů spojených se správou domu a se společným bydlením, vypracování domovního řádu
  • Zajištění státních dotací na opravy panelových domů
  • Vypracování nájemní smlouvy k jednotce

Ze široké škály nabídky našich činností jsme připravení vypracovat návrh smlouvy o zajištění komplexní správy společných částí domu, nebo smlouvu podle vybraných činností, které budeme v rámci smlouvy zajišťovat. Podle rozsahu nasmlouvaných činností jsme připraveni navrhnout cenu za poskytovanou službu. Činnosti mimo smlouvu lze případně realizovat na základě samostatných objednávek a dohod.

Naší snahou je nejen poskytovat a zabezpečovat služby majitelům domů a bytů na vysoké profesionální úrovni, kvalitně a včas, ale i radou a odbornou pomocí přispět členům výborů společenství vlastníků nebo představenstva družstva se zvládnutí zodpovědného plnění povinností uložených právními předpisy v oblasti správy společných částí domů a bytů.