Technická oblast

Co nabízíme?

 • Zpracování plánů oprav dlouhodobých nebo krátkodobých s vyčíslením předběžných nákladů a doporučením výše tvorby zálohy na opravy
 • Opravy a rekonstrukce společných částí domu v rozsahu podle požadavku klienta a na základě výběru dodavatele klientem
 • Výkon stavebního dozoru podle požadavku klienta
 • Vypracování energetického auditu pro dům
 • Statické posouzení domů a jednotlivých konstrukcí s vytipováním případných vad a poruch s návrhem na technické řešení oprav
 • Odstraňování závad zjištěných při kontrolách a revizích
 • Prohlídky a revize technických zařízení (domovní kotelny, prádelny, mandlovny, výtahy) a společných rozvodů (elektro, plyn, STA) ve společných částech domu (případně i bytů), podle platných předpisů
 • Předepsané kontroly požární ochrany (revize hasicích přístrojů, hydrantů, požárních vodovodů), bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Servisní službu k měřičům tepla a vodoměrům v bytech včetně odečtů spotřeb
 • Vypracování vyjádření správce společných částí domů ke stavebním úpravám v bytě pro stavební úřad
 • Kontrolu technického stavu bytu, včetně vyhotovení zápisu
 • Zajištění revizí elektroinstalace, elektro a plynospotřebičů v bytě
 • Likvidace pojistných událostí