Informační portál

Informační portál INTEGRI G5 vytvořený programátory společnosti Integri s.r.o. zpřístupňuje jednotlivým uživatelům a samosprávám důležitá data z komplexního informačního systému INTEGRI G5, bytové družstvo prostřednictvím Internetu.

Přístup každého uživatele do INTEGRI G5 je chráněn jedinečným přístupovým jménem a heslem. Navíc přihlášení i následné používání INTEGRI G5 je zabezpečeno prostřednictvím certifikátu a SSL protokolu.

Informační portál
Důležité formuláře ke stažení zde

Uživatel INTEGRI G5 může být zařazen do následujících skupin přístupových oprávnění:

  • Uživatel prostoru – je oprávněn prohlížet údaje vlastního prostoru (bytu)
  • Funkcionář domu (samospráva, SVJ) – je oprávněn prohlížet údaje domu a všech prostor příslušného domu
  • Funkcionář družstva – je oprávněn prohlížet údaje všech domů ve správě družstva

Zřízení přístupu i užívání INTEGRI G5 je zdarma.

 

V INTEGRI G5 mohou být prezentovány následující údaje:

  • Údaje o domech, prostorách a uživatelích
  • Salda domu, prostorů (pohledávky a úhrady)
  • Definovatelné výkazy domu (hospodaření domu, tvorba a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy)
  • Struktura a hodnoty předpisů
  • Salda – vyúčtování nájemného, nákladů na správu domu a služeb
  • Kontakty na funkcionáře samosprávy, SVJ