Ekonomická oblast

Co nabízíme?

 • Vedení podvojného účetnictví podle platných právních předpisů na vlastním účtu klienta
 • Vyhotovení roční účetní závěrky a podkladů pro daňové přiznání včetně povinných příloh a daňového přiznání
 • Roční plán hospodaření domu včetně rozpisu zálohových plateb do jednotlivých bytů
 • Vyúčtování za dům (případně podle sekcí) včetně rozúčtování do bytů
 • Měsíční přehled neplatičů
 • Měsíční kopie výpisu z účtu
 • Čtvrtletní nebo měsíční výsledovka hospodaření včetně kopií faktur (přehled příjmů a výdajů nákladů a výnosů)
 • Výhodné pojištění u Kooperativa a.s.
 • Vypracování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti pro klienta, včetně zpracování mezd
 • Zajištění přihlášení a odhlášení zaměstnanců klienta k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, včetně zpracování výkazů
 • Evidence listů důchodového pojištění zaměstnanců klienta
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech a odvedených zálohách daně z příjmu fyzických osob
 • Na základě smluv uzavřených s dodavateli, dodávky tepla, vody, plynu elektrické energie, kontrolu faktur těchto dodávek, předpis záloh a vyúčtování skutečných nákladů za dům a za jednotlivé byty, včetně případného reklamačního řízení
 • Obsluha internetového bankovnictví